40.1.2 Domein

Het domein van een functie bestaat uit alle geldige invoerwaarden. Het domein is vaak beperkt om

  • praktische (Als x = leeftijd, dan zijn x = –5 of x = 220 onzinnige waarden.)
  • wiskundige redenen: vermijden van delen door nul, wortels van negatieve getallen, enz.

Voorbeelden:

  • De functie $f(x) = \sqrt{8-2x}$ heeft een beperkt domein omdat men niet de wortel mag trekken van een negatief getal. Dus eist men 8 – 2x ≥ 0. Hieruit volgt dat x kleiner of gelijk moet zijn aan 4.
  • De functie $$f(x) = \frac{12}{x^2-4}$$

heeft als domein alle getallen behalve x = –2 en x = 2. Voor die invoerwaarden zou men namelijk door nul moeten delen.