40.1.6 Raaklijnen

De raaklijn aan de grafiek van f in een gegeven punt heeft de volgende eigenschappen:

  • de raaklijn gaat door een punt op de grafiek: (x, f(x))
  • de raaklijn heeft hellinggetal (ri.co.) gelijk aan f’(x).

Dit stelt ons in staat om de vergelijking op te stellen voor die raaklijn.

Voorbeeld: Bepaal de raaklijn aan $f(x) = x^2 – 5x + 5$ in het punt (4, 1).

  • Controleer: f(4) = 1, dus ligt (4, 1) inderdaad op de grafiek van f.
  • Differentieer: $f'(x) = 2x – 5$ .
  • De ri.co. van de raaklijn is dus $f'(4) = 2 \cdot 4 – 5 = 3$.
  • De vergelijking van de raaklijn is y = 3x + B, met B nog onbekend.
  • Vul in (x, y) = (4, 1) en schrijf de vergelijking: $1 = 3 \cdot 4 + B$. De oplossing is B = –11.
  • De vergelijking van de raaklijn is dus: y = 3x – 11.