41.1 Definitie kans

Bij een kansexperiment zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Hoewel niet voorspeld kan worden welke uitkomst zich voordoet, gaan wij ervan uit dat elke uitkomst een bepaalde kans (of waarschijnlijkheid) heeft.

De kans van een uitkomst u wordt gegeven door een getal 0 ≤ P(u) ≤ 1. Deze kansen vormen samen de kansverdeling van het experiment.

De som van alle kansen is gelijk aan 1 (ofwel 100%):

$$\sum_{u}P(u)=1$$