42.1.2 Histogram 

Een van de manieren om de gegevens weer te geven is in een histogram. In deze grafiek worden de voorkomende waarden van x horizontaal weergegeven, en verticaal de bijbehorende frequenties.

Als er zeer veel mogelijke waarden van x zijn, is het nuttig om deze te groeperen in intervallen. Bijvoorbeeld, bij het beschrijven van de lengte van mensen kan men de gemeten waarden indelen in intervallen van 2½ cm of 5 cm lengte.

De gegevens uit de steekproef staan in het histogram hiernaast weergegeven.