15 Leerdoelen thermodynamica

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • begrip temperatuur, absolute temperatuur, de Kelvin
  • gaswetten
  • de ideale gaswet
  • toestandsveranderingen
  • warmtehoeveelheid, warmtecapaciteit, soortelijke warmtecapaciteit en warmtebalans
  • smelten en stollen: soortelijke smeltwarmte
  • verdampen, soortelijke verdampingswarmte
  • kookverschijnsel, condensatie