16.2.2 De ladingsverdeling op een geleider

Wanneer lading wordt aangebracht op een geleidend voorwerp, zal deze zich over het oppervlak verspreiden. Lading neigt zich te concentreren in scherpe hoeken en uitsteeksels. (Dit verklaart de werking van een bliksemafleider.)

Links: De lading op een geleidende bol verdeelt zich over het oppervlakte. Rechts: Bij een scherpe punt of hoek neigt de lading zich te concentreren.