16.4.1 Veldlijnen

In elk punt van de ruimte heeft het elektrisch veld E een specifieke sterkte en richting. Men zou dit kunnen tekenen als een grote verzameling pijltjes; meestal kan men echter volstaan met het tekenen van een aantal veldlijnen.

Het elektrisch veld rond enkele ladingen is radiaal:

Het veld van een elektrische dipool:

In principe zouden er oneindig veel veldlijnen te tekenen zijn. In de praktijk tekent men voldoende veldlijnen, op regelmatige afstanden van elkaar, om een goede indruk te geven van het verloop van het veld.

Eigenschappen van elektrische veldlijnen:

  • Veldlijnen lopen van positieve naar negatieve bronladingen. Hoe sterker de lading, des te meer veldlijnen er beginnen of eindigen.
  • Veldlijnen kunnen elkaar niet kruisen. Immers, op een kruispunt zou het elektrisch veld tegelijkertijd twee verschillende richtingen hebben.
  • De afstand tussen naburige veldlijnen geeft informatie over de sterkte van het veld. Waar de lijnen dichter bijeenlopen, is het veld sterker.

Deze eigenschappen worden verder geïllustreerd in dit meer ingewikkelde voorbeeld met vier ladingen.