18.3.2 Grootte van de Lorentzkracht

De grootte van de Lorentzkracht op een stukje van een stroomdragende geleider is

$$F_B = B \cdot I \cdot \ell \cdot \sin{\alpha}.$$

Hierin is

  • B   de magnetische veldsterkte, in tesla (T);
  • I   de stroomsterkte door de geleider, in ampère (A);
  •     de lengte van het stukje geleider, in meter (m);
  • α   de hoek tussen de stroomrichting en de magnetische veldlijnen;
  • FB de grootte van de Lorentzkracht, in newton (N).

Als de stroom loodrecht op de veldlijnen staat, is de laatste factor gelijk aan sin 90˚ = 1; hij kan in dat geval weggelaten worden.