18.4.1 Inductieverschijnselen

In het voorgaande werden twee verbanden gelegd tussen elektriciteit en magnetisme:

  • magnetische polen gedragen zich in veel opzichten als elektrische ladingen;
  • magnetische velden brengen krachten over tussen elektrische stromen.

In deze paragraaf wordt een derde verband toegevoegd, dat elektrische en magnetische velden fysiek aan elkaar koppelt.