39 Leerdoelen Calculus

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

 • veeltermfuncties, rationale functies, irrationale functies, goniometrische, cyclometrische, exponentiële en logaritmische functies (alle met een beperkte moeilijkheidsgraad) en eenvoudige bewerkingen met deze functies
  • eerste en tweede orde afgeleiden van bovenvermelde functies
 • integratie
  • berekenen van primitieven en integralen via substitutie en partiële integratie
  • berekenen van de oppervlakte van vlakke figuren beschreven door eenvoudige
   functies

In de calculus zijn een aantal technieken ontwikkeld ter bestudering van functies van reële getallen. De belangrijkste van deze technieken zijn limieten, differentiëren en integreren. Specifieke toepassingen op de functieanalyse komen in het volgende hoofdstuk aan bod.