40.4.1 Rationele en irrationele functies

Een rationele functie kan worden geschreven als het quotiënt van veeltermen:

$$f(x) = \frac{A_0 + A_1x + A_2x^2 + …. + A_nx^n}{B_0 + B_1x + B_2x^2 + … + B_mx^m}.$$

Dergelijke functies hebben asymptotisch gedrag

  • verticale asymptoten of “gaten” bij nulpunten van de noemer
  • een horizontale asymptoot als nm
  • een schuine asymptoot als n = m + 1.

Om de horizontale of schuine asymptoot te bepalen voert men een (gedeeltelijke) staartdeling uit (zie paragraaf 34.3).

Bepaal de horizontale of schuine asymptoot van $f(x) = \frac{2x^3 – 5x^2 + 3}{x^2 + 4x – 10}.$

Deling geeft:

Dus is de lijn y = 2x – 13 een schuine asymptoot.