41.2.4 Variaties zonder herhaling

Nu tellen wij het aantal variaties van k elementen, die uit n mogelijkheden gekozen moeten worden, maar waarin een keuze niet herhaald mag worden.

Het aantal van dergelijke variaties is: $$\text{vari}(n,k) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot … \cdot (n-k+1)}{k \; \text{factoren}} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Hoeveel PIN-codes kan men vormen die vier verschillende cijfers bevatten?

$\text{vari}(10,4)= 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040 \;\;\;\;\;\;\text{of ook} \;\;\;\;\;\; = \frac{10!}{6!} = \frac{3268800}{720} = 5040$