Chemie

25 Leerdoelen Basiskennis chemie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal: zuivere stoffen, mengsels en scheidingsmethoden voor mengsels enkelvoudige en samengestelde stoffen symbolen van elementen en formules van stoffen belangrijkste nomenclatuurregels van de anorganische chemie belangrijke eigenschappen van anorganische stoffen polaire en apolaire oplosmiddelen + invloed van het oplosmiddel op de oplosbaarheid elektrolyten […]

25 Leerdoelen Basiskennis chemie Meer lezen »

26.1 Atoombouw

Atomen waren volgens Dalton (1805) de kleinste deeltjes, die niet verder waren te splitsen. Dat is het atoommodel van Dalton (hoofdstuk 25). Later ontdekte Rutherford echter dat atomen uit nog kleinere onderdelen bestaan, de subatomaire deeltjes (protonen, neutronen en elektronen). In onderstaande video gaat een scheikundedocent hier dieper op in: Het atoomnummer is te vinden

26.1 Atoombouw Meer lezen »