13.3.3 Virtuele beeldvorming door een positieve lens

Als het voorwerp dichter bij een lens ligt dan het brandpunt, zal de uittredende lichtbundel divergent zijn. De lichtstralen ontmoeten elkaar niet; men kan dus geen scherp beeld op een scherm projecteren.

Toch is er ook hier sprake van een beeldpunt. Als men namelijk naar de uittredende lichtbundel kijkt, lijkt deze vanuit een punt vóór de lens te komen (zie afbeelding hieronder). Dit punt heet het virtuele beeld. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het vergrootglas: wanneer men door een vergrootglas naar bijv. een munt kijkt, ziet men het virtuele beeld van die munt (dat groter en verder weg lijkt dan de munt zelf).

Constructie van een virtueel beeld bij een positieve lens met voorwerpafstand kleiner dan de brandpuntafstand.