16.2.4 Polarisatie van niet-geleiders

Een niet-geleidende stof, oftewel een isolator, bevat geen vrije ladingen. Toch kunnen isolatoren ook tijdelijk gepolariseerd worden onder invloed van een naburige lading. Hoewel de atomen of moleculen zelf niet kunnen bewegen, hebben de elektronen enige bewegingsvrijheid binnen het atoom of molecuul.  Die atomen of moleculen kunnen daarom gepolariseerd raken—als gevolg daarvan is het hele voorwerp gepolariseerd.