16.2.5 Elektrisch laden door inductie

Houd een negatief geladen staaf in de buurt van een geleidende bol, zonder die echter aan te raken. Gedurende korte tijd aarden we de andere kant van de bol: we zorgen voor een verbinding waardoor lading op het boloppervlak weg kan vloeien. Vervolgens verwijderen we de negatief geladen staaf. Het blijkt dat de bol nu positief geladen is. Deze methode heet laden door inductie.

De verklaring is als volgt:

  1. Als de geladen staaf bij de bol gehouden wordt, raakt de bol gepolariseerd. Er bevindt zich nu positieve lading op het boloppervlak aan de kant van de staaf, en negatieve lading aan de andere kant. De totale lading op de bol is nog steeds nul.
  2. Door het aarden van die andere kant van de bol vloeit een deel van de negatieve lading uit de bol. (Dit is dus het moment waarop de bol positief geladen wordt.)
  3. Als tenslotte de geladen staaf verwijderd wordt, verspreid de positieve lading zich gelijkelijk over het boloppervlak.