34.4.1 Matrices

Een matrix is een rechthoekige tabel van getallen.

  • Een n x m matrix heeft n rijen en m kolommen.
  • Rijen zijn genummerd 1, …, n van boven naar beneden;
    kolommen zijn genummerd 1, …, m van links naar rechts.
  • Een kolomvector is een n x 1 matrix; een rijvector is een 1 x m matrix.
  • Bij een vierkante matrix is het aantal rijen en kolommen gelijk (n x n)
  • Een identiteitsmatrix (I) is een vierkante matrix met nullen, maar met enen op de diagonaal (linksboven naar rechtsonder):
    $$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$