42.2.1 De normale verdeling

Een normale verdeling is een specifiek soort kansverdeling. Hierbij zijn μ en σ twee parameters, die overeenkomen met het gemiddelde en de standaarddeviatie van de verdeling. De kans dat een waarde in het kleine interval tussen x en x + dx ligt is per definitie

$$P(x + dx) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2} \cdot x$$

Men zal deze formule niet direct gebruiken. Het is belangrijker onderstaande eigenschappen te kennen.

In de praktijk blijkt dat statistische verdelingen vaak ongeveer normaal verdeeld zijn. Hiervoor is ook een theoretische verklaring te geven; men kan bijvoorbeeld aantonen dat de som van een groot aantal onafhankelijke toevalsfactoren normaal verdeeld neigt te zijn, onafhankelijk van de kansverdelingen van deze factoren.